นโยบายคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. สินค้าทุกชิ้นรับประกัน7วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆของผลิตภัณฑ์จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ การชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์หรือจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปถึงลูกค้าเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับสินค้าที่สั่ง
 4. นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าคืน บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้งมา หากพบข้อบกพร่องจากการผลิตจริงทางบริษัทจะส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ภายใน 7 วัน

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ไม่รับประกัน

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรือเคมีหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 5. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 6. ความผิดพลาดจากการขนส่งโดยไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง 

เงื่อนไขการแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนตัวใหม่

 1. แจ้งปัญหาการใช้งานและปัญหาที่พบมายังบริษัทเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดปัญหา
 2. หากพบว่าปัญหานั้นเกิดจากคุณภาพของการผลิตบริษัทจะปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้า

 

เงื่อนไขในการส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

 1. สินค้าตัวใหม่ที่จัดส่งมีอายุการรับประกัน7วัน
 2. ค่าบริการในการจัดส่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ